- Konkretna mreža

Paluba bazena oživljena utisnutim betonom i kreativnim uređenjem

Poslao Concrete Oasis Co., u Malvern, PA

Napisala Khara Dizmon, glavni urednik ConcreteNetwork.com

Dio projekta također je uključivao betonske šetnice koje su vodile od kuće do bazena. 'Postoje dva stuba', kaže Bernardine, 'jedan do opreme bazena, a zatim jedan do šetnice koja kruži oko drveta i vodi do kuće i prilaznog puta.' Za stepenice je Bernardina koristila talijansku kožu škriljevca Proline.